Aanpassingen 2017

Aanpassingen vanaf januari 2017.

Op de factuur van uw verzekering staat vermeld dat u op de website meer informatie over de wijzingen kunt terug vinden.

De wijzigingen die we in 2017 doorvoeren op de lopende verzekeringen vindt u hieronder:

 

Premiewijzingen
 

Soort verzekering

Indexering

Alle motorrijtuigverzekeringen

5%

Pechhulp

zie toelichting onder ‘Pechhulp Allianz’

Bromfietsen

zie toelichting onder ‘Bromfietsen’

Woonhuis- en inboedel (traditioneel)

premie +6%, indexering  +3%

Prima Woonhuis en Inboedel

9%, dit is voor Inboedel inclusief 4% verhoging van het maximaal verzekerd bedrag van € 125.000,- naar € 130.000,-.

Avp

5%

Zakelijke verzekeringen Nationale Nederlanden

9% inclusief een eventuele index

 

 

Rechtsbijstand:

 

Arag

geen

DAS particulier

3,5%

Das zakelijk

3,5%

Anker

3%

 

 

Prolongatiekosten (De Waerdse)

3%

 

Pechhulp Allianz

Allianz Global Assistance voert een structurele wijziging door op haar tarieven voor

Pechhulp verzekeringen: de premies voor oudere auto’s gaan omhoog, die van jongere

auto’s blijven nagenoeg gelijk.

 

Bromfietsen

De premies voor jeugdige bestuurders gaan omhoog, die voor oudere bestuurders wijzigt nauwelijks.

 

 

Productwijzigingen

Motorrijtuigen: bedrijfsregeling 11

Bedrijfsregeling 11 regelt dat alle verzekeraars het aantal schadevrije jaren volgens

dezelfde tabel verhogen of verlagen. Dit om het werkelijk aantal schadevrije jaren op een

uniforme manier te kunnen vaststellen. De regeling bepaalt dat na een schuldschade het

aantal schadevrije jaren wordt verminderd met 5. We zullen onze BM-schalen aanpassen

op deze regeling.

 

Prima Inboedel

Het verzekerd bedrag wordt verhoogd van € 125.000,- naar € 130.000,- (4%)

AVP

Het minimum verzekerd bedrag wordt voor nieuwe en lopende verzekeringen verhoogd

van € 500.000,- naar € 1.250.000,-

 

DAS

De polisvoorwaarden van DAS zijn op een aantal onderdelen verbeterd:

De belangrijkste zijn:

- Externe kosten worden vergoed tot maximaal € 30.000,- (dit was € 12.500,-).

- Het minimumbelang is voortaan € 175,- (dit was € 225,-).

- In het Pluspakket ook dekking voor mediation bij echtscheiding.