Jaarlijkse aanpassingen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse aanpassingen. Verzekerden worden bij de prolongatie geinformeerd over de aanpassingen. Voor premiewijzingen verwijzen wij naar de website. Over wijzigingen in de voorwaarden krijgt men een toelichting.


     

2020


Aanpassingen 2020

Voor alle aanpassingen in 2020 verwijzen wij u naar de brief die u van ons ontvangt bij de hoofdvervaldatum  van uw verzekeringen.

Hebt u nog vragen over de aanpassingen neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Team De Waerdse Assuradeuren B.V.

Aanpassingen 2019

Wij informeren u graag over de wijzigingen vanaf januari 2019 in de voorwaarden of acceptatiebeleid.

 

Samenstelling Pool

De samenstelling van verzekeringsmaatschappijen die dekking bieden op de motorrijtuig-, brand en aansprakelijkheidsverzekeringen is

vanaf 1 januari 2019: Nationale Nederlanden 55%, Reaal 45%.

Het aandeel van Generali komt hiermee te vervallen.

Team De Waerdse Assuradeuren B.V.

Aanpassingen 2018

Wij informeren u graag over de wijzigingen vanaf januari 2018 in de voorwaarden of acceptatiebeleid.

 

Veel van onze verzekeringen worden ondergebracht in een samenwerkingsverband (Pool) van meerdere verzekeringsmaatschappijen die het risico gezamenlijk dragen. De poolverdeling in onze Particuliere Pool P113 is gewijzigd. De Europeesche met een aandeel van 5% zal komen te vervallen. Per 1 januari 2018 is de tekening als volgt:

  • Nationale Nederlanden 40% (was 37,5 %)
  • Reaal 35% (ongewijzigd)
  • Generali 25% (was 22,5 %)

Team De Waerdse Assuradeuren B.V.

Aanpassingen 2017

Wij informeren u graag over de wijzigingen vanaf januari 2017 in de voorwaarden of acceptatiebeleid.

 

Motorrijtuigen: bedrijfsregeling 11

Bedrijfsregeling 11 regelt dat alle verzekeraars het aantal schadevrije jaren volgens

dezelfde tabel verhogen of verlagen. Dit om het werkelijk aantal schadevrije jaren op een

uniforme manier te kunnen vaststellen. De regeling bepaalt dat na een schuldschade het

aantal schadevrije jaren wordt verminderd met 5. We zullen onze BM-schalen aanpassen

op deze regeling.

 

Prima Inboedel

Het verzekerd bedrag wordt verhoogd van € 125.000,- naar € 130.000,- (4%)

 

AVP

Het minimum verzekerd bedrag wordt voor nieuwe en lopende verzekeringen verhoogd

van € 500.000,- naar € 1.250.000,-

 

Team De Waerdse Assuradeuren B.V.

Aanpassingen 2016

Wij informeren u graag over de wijzigingen vanaf januari 2016 in de voorwaarden of acceptatiebeleid.

 

Woonhuis en Inboedelverzekeringen: 
De voorwaarden worden gewijzigd in PP2200-03 Woonhuis Altijd Zeker en PP2300-03 Inboedel Altijd Zeker.

Team De Waerdse Assuradeuren B.V.