Huisvolmacht

De Waerdse Assuradeuren werkt ook als gevolmachtigde voor Wil Stoop Assurantiën. Wil Stoop Assurantiën en De Waerdse Assuradeuren vallen beiden onder dezelfde holding.

Om objectieve dienstverlening aan de met ons samenwerkend intermediair en haar relaties te waarborgen, werken wij via een specifieke procedure, waarbij rekening is gehouden met deze zogenaamde huisvolmachtconstructie.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

  • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • indien binnen onze procedures, instructies en overige documenten geen duidelijkheid is over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
    • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
    • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
  • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Voor meer informatie of vragen, kunt u terecht bij de feitelijk leider van ons volmachtbedrijf:

Mw. M. Gerssen

M.Gerssen@dewaerdseassuradeuren.nl

Tel: 072 – 572 00 42