Betalingsachterstanden


Informatievoorziening inzake betalingen

Als u de premie rechtstreeks aan ons betaalt dan zorgen wij ervoor dat u ruim op tijd van ons de nota ontvangt voor het betalen van de premie.
Als u de stukken digitaal wilt ontvangen dan ontvangt u deze op uw emailadres.
Als de stukken per post wilt ontvangen dan sturen wij deze aan u op.

Het kan ook zijn dat u de nota ontvangt via uw verzekeringsadviseur.
Dan zullen zij ervoor zorgen dat u de nota op tijd ontvangt.

Er zijn twee opties om te betalen, u kunt ons machtigen en dan incasseren wij de premie van uw rekening, of u maakt de premie zelf aan ons over.

Als wij de premie mogen incasseren dat dienen wij een verzoek in bij uw bank om dit bedrag aan ons over te maken. Lukt een incasso de 1e keer niet dan zullen wij binnen een paar dagen een 2e verzoek indienen bij uw bank.
Als we dan wederom van de bank bericht ontvangen dat incasso niet mogelijk is dan ontvangt u van ons een brief met het verzoek de premie zelf aan ons over te maken.

Vanaf de vervaldatum van de nota heeft u 30 dagen de tijd om de premie te betalen. Na 15 dagen ontvangt u een servicebericht dat u nog 15 dagen de tijd heeft om de premie te betalen. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht u hierop te wijzen. Als u na 30 dagen nog niet heeft betaald kan dat gevolgen hebben voor de dekking. Heeft u na deze 30 dagen een schade dan kan het zijn dat u niet verzekerd bent en dus geen uitkering krijgt van uw schade. Betreft het een autoschade en bent u aansprakelijk dan moeten wij de schade aan uw tegenpartij vergoeden. Deze uitkering kunnen wij dan weer volledig bij u terugvorderen.

Natuurlijk kan er een goede reden zijn dat tijdig betalen niet mogelijk is.  U kunt natuurlijk altijd terecht bij uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur kent u en wordt door ons ook geïnformeerd als er een betalingsachterstand is. U kunt het beste uw verzekeringsadviseur bellen om een betalingsregeling af te spreken. Uw verzekeringsadviseur zal dit dan weer met ons afstemmen.

Als dat niet lukt neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 072-5720042 keuze 5.  De mogelijke betalingsregeling zullen wij dan aan u bevestigen. 

Als wij niets van u horen of als u uw betalingsregeling niet nakomt dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw verzekering(en) te beëindigen. Dit zullen wij ook bespreken met uw verzekeringsadviseur. Als de polis wordt beëindigd heeft u geen dekking meer.
Uiteraard zullen wij u dan hierover tijdig informeren.

Het kan zijn dat u gebruikt maakt van de (schuld) hulpverlening. Uw bewindvoerder zal dan contact met ons opnemen en samen zullen wij dan een betalingsafspraak maken.