Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om u naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw assurantie-adviseur

Bespreek de klacht eerst met uw assurantie-adviseur, hij behartigt uw belangen en is altijd uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw intermediair het probleem snel voor u oplossen. 

 

Uw klacht schriftelijk indienen

Komt u er niet uit met uw assurantie-adviseur, dan kunt u de klacht bij ons indienen. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen een maand na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mee te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
De Waerdse Assuradeuren B.V.
Postbus 146
1700 AC  HEERHUGOWAARD

 

Wordt de klacht dan niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999

De uitspraak van KiFiD aanvaarden wij als bindend.

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.012401.

 

Dienstenwijzer

Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het optreden als gevolmachtigde  voor schadeverzekeringen.

De AFM hanteert bij het toezicht de Wet op het Financieel toezicht (Wft). De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten www.afm.nl.  

Onze relatie met verzekeraars 
Wij zijn onafhankelijk in ons advies en onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.