Dienstenwijzer


Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het optreden als gevolmachtigde  voor schadeverzekeringen.

De AFM hanteert bij het toezicht de Wet op het Financieel toezicht (Wft). De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten www.afm.nl. 

Onze relatie met verzekeraars 
Wij zijn onafhankelijk in ons advies en onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

Onze volledige dienstenwijzer kunt u terugvinden bij downloads.