Fraudebeleid


 

 Fraudebeleid

 

Helaas zijn er mensen die verzekeraars doelbewust benadelen om er financieel beter van te worden. Of die anderen willen laten profiteren van hun verzekeringsfraude, want daar hebben we het hier over.

 

Daarom kunt u hier lezen hoe we met deze mensen omgaan, mensen die bijvoorbeeld:

 

• Een schade (inbraak, diefstal, brand) in scene zetten

• Proberen om dezelfde declaratie meerdere malen vergoed te krijgen;

• (Aankoop)nota's veranderen

• Niet eerlijk of volledig vertellen wat er daadwerkelijk is gebeurd;

• Meer schade claimen dan de werkelijke schade is;

• Een valse naam- en adresgegevens opgeven

• Bewust informatie achterhouden (bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars).

 

Wat doen wij dan?

Als we het idee hebben dat iemand misbruik van ons probeert te maken, zullen we
er alles aan doen om achter de waarheid te komen. Natuurlijk alles binnen het redelijke, met hoor- en wederhoor. Het resultaat van die zoektocht leggen we vast in een rapport. Als blijkt dat er inderdaad iets niet klopt, gaan we actie ondernemen en laten we diegene dat meteen schriftelijk weten.

 

Actie

Dan kunnen we:

• Niet uitkeren

• De schade terug laten betalen

• Extra gemaakte kosten in rekening brengen

• De verzekering opzeggen en andere bij Wil Stoop /De Waerdse assuradeuren verzekeringen stopzetten

• De fraude melden op de zogenaamde waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem), die onder alle verzekeraars bekend is

• Aangifte doen bij de politie. En dan speelt mee of dit de eerste keer is dat iemand dit doet, of het om een groot bedrag gaat en bijvoorbeeld of het Verbond van Verzekeraars ons vraagt om aangifte te doen.

 

Wij brengen € 532,- kosten in rekening als er fraude is gepleegd

Naast de kosten voor ons fraudeonderzoek, vragen wij ook andere onterecht gemaakte kosten terug. Bijvoorbeeld het schadebedrag dat is uitbetaald. De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) incasseert dit bedrag voor ons.

SODA werkt nauw samen met de politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA zijn werk goed uitvoert. In De Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor meer informatie kunt u naar de website van SODA.