Schade gemeld en dan?


U heeft uw schade aan bijvoorbeeld uw spullen, uw auto of uw woning gemeld bij uw onafhankelijke adviseur of direct bij De Waerdse Assuradeuren.

Beeldvorming

Wij vormen ons een goed beeld van uw situatie. Als het nodig is, nemen wij via uw adviseur contact op voor aanvullende informatie.

Schadeherstel bij ingrijpende schade

Wij laten u via uw adviseur zo snel mogelijk weten of uw schade verzekerd is en tot welk bedrag u verzekerd bent.

In geval van spoed zorgen wij er voor dat er z.s.m. noodmaatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Bij minder dringende zaken adviseren wij u welke actie u nu al kunt ondernemen.

Schadeherstel door ons herstelbedrijf

Als uw schade verzekerd is, spreken wij met uw adviseur af hoe de schade hersteld kan worden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de schade te laten herstellen door een herstelbedrijf uit ons eigen netwerk.

Zij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op om met u af te spreken wanneer zij aan de slag kunnen. U hoeft niets voor te schieten en wij regelen rechtstreeks de betaling met het herstelbedrijf.

Schadeherstel zelf (laten) herstellen

In overleg kunt er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van uw melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Ook kan het zo zijn dat een schade-expert ter plekke de schade opneemt. Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis daarvan zo snel mogelijk aan u uit. Wij verminderen hierbij de vergoeding met een eigen risico indien dit van toepassing is. Het kan voorkomen dat u een voorschotbetaling nodig heeft. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Feedback schade afhandeling

Wij willen via uw adviseur altijd graag weten hoe men de afhandeling van schade heeft ervaren. Wij sturen hen dan ook periodiek een vragenlijst. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Expert en Contra-expert

Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen wij ervoor dat die snel contact met u opneemt. De Waerdse Assuradeuren werkt alleen met onafhankelijke experts.
De experts zijn dus niet bij ons in dienst. De onafhankelijke experts stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of de schade gedekt is.

In het geval van een forse schade of indien u het niet eens bent met het door de expert vastgestelde schadebedrag kunt u zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen.

De expert die u zelf inschakelt, wordt ook wel contra-expert genoemd.

Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert inschakelen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat altijd ligt binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld.

De kosten van inschakeling van een contra-expert worden vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien de kosten van een contra expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst aan de redelijkheid.

Bij deze redelijkheid kijken wij naar 2 zaken:

 Is het noodzakelijk om een contra-expert in te schakelen? Dit is maar de vraag bij kleine en eenvoudige schades.

 Zijn de gemaakte expertisekosten door de contra-expert redelijk?

Elke expert moet zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus overleg eerst graag met ons. Dan weet u wie u kunt benaderen en krijgt u een goed beeld over de vergoeding.